13 juni 2022

Alla måste med! Vi gör det tillsammans.

Just nu pågår ett arbete med att förankra Mousetrappers hållbarhetsarbete internt i organisationen. Vi tror att det är en av de absolut viktigaste frågorna för att vi långsiktigt ska lyckas nå våra hållbarhetsmål. Då gäller det att alla blir engagerade och uppdaterade kring vad som händer.

Ett tufft mål

Det handlar både om hållbarhetsfrågan i stort, vad innebär det till exempel att Sverige har skrivit på Parisavtalet, dvs att Sverige ska agera för att den globala uppvärmningen inte ska bli högre än 2°, helst under 1,5° i jämförelse med tiden för den industriella revolutionen? Sverige har ett netto noll-mål redan 2045. Rent konkret innebär det att Sverige behöver minska sina utsläpp av växthusgaser med ca 6-7% per år. Och ska vi bidra i det arbetet bör vi klara detsamma. Det är ett tufft mål att nå.

Stort engagemang

Under våra interna utbildningar har vi haft många intressanta diskussioner där dialogen varit väldigt öppen. Det finns en stor kunskap i organisationen och det märks. Nu pågår en fördjupning av det arbetet så att det förankras hos alla medarbetare.

Hur äter man en elefant?

När vi har pratat om vad som krävs inom klimatområdet och vad som är de offentliga klimatmålen i linje med vetenskapen så inser vi att det är inga enkla lösningar.
Det finns vissa självklara saker som ger snabba vinster, men för att nå målen för 2045 krävs ett målmedvetet arbete. Det är ingen ”quick fix” utan ett nötande – eller som någon sa; man äter en elefant en bit i taget.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, eller har frågor? Tveka inte att kontakta mig. Jag kan inte svara på allt men jag kan svara så gott jag kan. Du når mig på [email protected], +46 76 949 70 44.