19 April 2022

Ju mer man förstår, desto mer engagemang.

I förra bloggposten skrev vi om att fokus för Mousetrappers hållbarhetsarbete under det senaste året har varit klimatet. En annan viktig fråga har varit: Hur får vi våra medarbetare att vara med på resan? För att lyckas långsiktigt är det viktigt att alla drar åt samma håll och förstår varför, och hur, Mousetrapper kan bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Hållbarhetsstrategin är navet i arbetet, men hjärtat i arbetet finns hos medarbetarna. De måste vilja och känna att trots att vi är ett företag som producerar avancerade tekniska produkter, så kan vi faktiskt se till att vi drar vårt strå till stacken.

Inte enkelt, men nödvändigt

Det är lätt att säga att det inte går, för att det är enklare att låta bli. Att bara köra på så länge det går. Men Mousetrapper vill också vara ett långsiktigt företag, ett företag som i framtiden kanske flera gånger om måste omdefiniera vad man är och gör, men som hela tiden vill vara ett företag som utvecklas i balans med miljön. Och det enda sättet att lyckas med det är genom att alla som jobbar här brinner för samma sak.
Därför ser vi utbildning och kunskapsdelning kring hållbarhetsarbetet som centrala för att engagera våra medarbetare. Vi tror att kunskap, förståelse och framåtanda är de viktigaste delarna för att nå våra långsiktiga mål. Det är inte enkelt, men nödvändigt.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, eller har frågor? Tveka inte att kontakta mig. Jag kan inte svara på allt men jag kan svara så gott jag kan. Du når mig på [email protected], +46 76 949 70 44.