17 November 2021

Klimat i fokus 2021

Ett sätt som vi tycker fungerar för att vara handlingskraftiga är att fokusera på en hållbarhetsfråga i taget. Under 2021 är vårt fokus på hur vi kan bidra till att hejda klimatförändringarna.

Dags för ett klimatbokslut

Vi kommer genomföra vårt första klimatbokslut, vilket är en stor process i sig, men nödvändig för att förstå vår påverkan och vilka klimatrisker vår verksamhet omfattar. Det handlar bland annat om resursanvändning och leverantörskedjor. Om vi vill vara en del i att realisera klimatmålen i Parisavtalet, som Sverige signerat, så innebär det att vi minst måste halvera våra utsläpp av växthusgaser till 2030. Det är ett tufft mål, men klarar inte vi det så kommer andra inte heller att lyckas, vilket får stora konsekvenser för vår planet och kommande generationer. Vi kommer att göra vårt yttersta för att vi ska bidra till att nå målen.

Anders Ehnbom, VD

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, eller har frågor? Tveka inte att kontakta mig. Jag kan inte svara på allt men jag kan svara så gott jag kan. Du når mig på [email protected], +46 76 949 70 44.