Jobbar du i Zonen?

Med vårt verktyg kan du enkelt se om du jobbar innanför eller utanför Zonen.

Genom att jobba centrerat, i vad vi kallar Zonen, slipper du onödig smärta. När vi arbetar med händerna och armarna nära kroppen minskas belastningen som ofta leder till musarm och andra smärtor.

Jobbar du innanför Zonen? Testa vårt verktyg och se själv!

Så här går det till


Starta testet och börja med att ta en bild rakt ovanifrån på din arbetsplats.


Placera sedan Zonen-symbolen så att nederkanten är på mittpunkten av din stol och så att det översta strecket nuddar din skärm.


Nu har du ditt resultat! Hamnade du innanför? Du kan nu dela bilden på sociala medier samt skriva ut den så du blir påmind om hur du ska sitta.

Se om du jobbar innanför eller utanför Zonen.