Tillverkat i Sverige – för människa och planet

Läs mer

När vi 1994 lanserade vår första Mousetrapper så var det för att vi förstod att den traditionella datormusen inte är optimal för att få en god ergonomisk arbetsposition. Vi ville göra arbetsmiljön bättre så att fler kan undvika vad som kan bli livslånga smärtor i nacke, arm och handled.

Arbetsmiljö är i centrum för allt vi gör – som vi säger i vårt motto: Fight the Pain. Då är det också självklart för oss att göra allt vi kan för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.

En produktionsmiljö har många moment som kan vara både tunga och repetitiva. Med ny teknik, automatisering och de senaste verktygen så gör vi vad vi kan för att ingen ska behöva drabbas av arbetsskador. Fight the Pain är en tanke som leder oss även när vi utformar vår egen produktionsmiljö.

156 ton

Sparar ryggar

Vår nya palettbana har designats för att på ett smidigt sätt förflytta våra Mousetrappers genom produktionsmiljön. Samtidigt tittade vi på hur vi kan minska belastningen på våra medarbetares ryggar. Det visar sig att vi med den nya palettbanan slipper lyfta 75 kg varje timme eller 600 kg om dagen – vilket blir 156 ton varje år. Bättre ergonomi och gladare ryggar när vi lever som vi lär. Som vi brukar säga: Fight the Pain.

700 000 skruvar

2 700 skruvar om dagen

För att montera alla delar i en Mousetrapper så krävs det ett antal skruvar. Faktiskt hela 700 000 skruvar för att skruva ihop hela vår årsvolym. Räknar man om det till årsarbetstid så innebär det 2 700 skruvar om dagen – eller ca 6 skruvar i minuten.

Det är ett högt tempo och för att klara det, både ur ett produktionsbehov och för att undvika onödiga belastningsskador, så har vi investerat i flera hel- och halvautomatiska lösningar som ser till att skruvarna kommer på plats, snabbt och effektivt.

40 mil

Minskar bärandet

En annan konsekvens av vår nya produktionsmiljö är att vi minskat behovet av att bära Mousetrappers mellan stationerna. Faktum är att vi kortat vägen vi bär runt på Mousetrappers med 40 mil om året. Det innebär att vi slipper traska runt i 200 meter med en Mousetrapper varje timme. Inte illa.

…

Full kontroll på kvaliteten

Våra Mousetrappers har ett rykte om att hålla länge. Vissa tycker att de håller för länge – det håller vi inte med om, för vi är stolta över vår kvalitet. Kvalitet är ett honnörsord för oss, och med produktionen i egna lokaler så får vi väldigt god kontroll på kvaliteten. Och eftersom vi har investerat i automatisering av många tunga eller repetitiva moment så får vi även en positiv bieffekt. Människan är fantastisk, fast en automatiserad station gör ännu färre fel. Egentligen aldrig, om allt fungerar som det ska. Det innebär att vi nu kan producera med en ännu högre kvalitet och våra Mousetrappers kommer att hålla ännu längre. Ett viktigt sätt att minska vår klimatpåverkan är att förlänga livstiden på allt vi använder, så om din Mousetrapper lever ytterligare några år längre så är ingen gladare än vi.

Vill du förlänga livstiden ytterligare så kan vi även erbjuda uppfräschning av din Mousetrapper.

Läs mer

Med egen produktion kapas många långa transporter

När vi nu producerar allt mer – ja, faktiskt det mesta – i våra egna lokaler så får vi bättre kontroll på till exempel produktionstider och kvalitet. En annan viktig aspekt är att vi också slipper en massa transporter. Transporter är en av de största miljöbovarna, och i linje med vår hållbarhetsstrategi så arbetar vi hårt på att minska våra transportbehov. Så ju mer vi kan producera i våra egna lokaler, ju färre långa transporter behövs, vilket är positivt och minskar vår klimatpåverkan.

Läs mer
…
…

Modern produktionsmiljö

Genom att kontinuerligt investera i vår produktionsmiljö så vinner vi många fördelar. Dels bygger vi bort flaskhalsar med halv- och helautomatiserade moment, vilket gör att effektiviteten ökar, dels – paradoxalt nog – att kvaliteten faktiskt ökar när repetitiva moment byggs bort. Det är positivt för arbetsmiljön när stress och spänningsrelaterade skador kan undvikas. I slutänden blir det en bättre produkt – och en bättre arbetsmiljö.

En annan sak som är viktig för att skapa en modern produktionsmiljö är självklart att minimera belastningen på klimatet. Vi använder till exempel endast förnybar el och samarbetar aktivt med leverantörer i närområdet för att förbättra och utveckla klimatarbetet genom hela kedjan.

Vill du läsa mer om hur vi jobbar med hållbarhet?