10 December 2021

Äntligen! Nu är vårt första klimatbokslut klart.

Det kan tyckas sent, men det har varit ett stort jobb att få klart vårt första klimatbokslut för 2020. Vi har lärt oss mycket som kommer göra det enklare att få ihop årets klimatbokslut. Det har gett oss en god överblick över var våra utsläpp sker.

Vi har tittat på vår miljöpåverkan i tre delar, där de två första handlar om våra egna direkta utsläpp, vilket är enklast att räkna på. Den tredje delen handlar främst om inköpta varor och tjänster samt transporter, vilket är knepigare.
Annat som är svårare att påverka är till exempel värmeförbrukning, där vi idag använder fjärrvärme. Det vi kan göra är att försöka påverka fastighetsägare och fjärrvärmebolag till förbättringar.
Det kanske tydligaste resultatet är att vi måste fokusera på att producera våra produkter bättre, och där har vi påbörjat några olika saker. Ambitionen är att vi ska kunna stadigt minska våra utsläpp för att ligga i linje med Parisavtalet.

”Ska man sammanfatta vad vi lärt oss i klimatbokslutet, så är det att störst påverkan har produkter vi köper in och de vi släpper ut. Produkter ger helt enkelt en klimatpåverkan, vilket kan låta självklart”, säger David Larsson, som ansvarar för Mousetrappers hållbarhetsarbete. ”Den stora skillnaden för oss är att nu börjar vi få ett grepp på hur stor vår miljöpåverkan är, och då kan vi börja kvantifiera vad vi vill uppnå.”

Samarbete är nödvändigt

De verktyg vi använder visar schablonutsläpp, vilket inte är perfekt men ger en hyfsad bild. Vad som är uppenbart är att vi måste hitta vägar att samverka med våra leverantörer. Detta är inte något vi klarar på egen hand och en av våra viktigaste partners är vår plastleverantör i Estland.
Estland använder idag till stor del oljeskiffer för sin energiproduktion, och när nu vår leverantör gått över till att endast använda förnybar el, så får det en stor påverkan på vårt klimatavtryck.
Det är ett första steg i hur man kan samarbeta med leverantörer, men vi har många andra kvar att bearbeta. Det kommer inte att bli helt enkelt, en del är stora bjässar där vi är en lilleputt. Men vi tror att ju fler som ställer krav, desto snabbare sker en omställning även hos dem.

Lyckade tester med återvunnet

Vi har tidigare skrivit om hur vi börjat tillverka en batterilucka i återvunnen plast. Det har faktiskt gått bättre än förväntat och vi har testat att köra det på någon av våra befintliga produkter i sin helhet, vilket fungerat väldigt mycket bättre än vi trodde.
Återvunnen plast beter sig lite annorlunda och flyter inte ut på samma sätt i formarna. Det innebär att man redan i designprocessen behöver ta med det i beräkningarna och göra godset lite tjockare i kritiska delar. Men faktum är att det verkar fungera utmärkt även i våra befintliga produkter. Så nu satsar vi på att designa alla nylanseringar för att produceras i återvunnen plast – men, vi kommer även att göra en kontrollerad övergång under 2022, med målet att även alla befintliga produkter ska bestå av återvunnen plast. Ju längre vi kan hålla liv i fossila material, desto mindre blir miljöpåverkan.

Anders Ehnbom, VD

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, eller har frågor? Tveka inte att kontakta mig. Jag kan inte svara på allt men jag kan svara så gott jag kan. Du når mig på [email protected], +46 76 949 70 44.