Den 28 Januari 2021

Det enkla är inte alltid så enkelt

Materialet är kanske det mest uppenbara att arbeta med för att öka hållbarheten. Det är komplicerat, speciellt när man gör produkter som till stora delar består av plast, som är ett fossilbaserat material. Det finns egentligen bara tre olika tänkbara vägar att gå om man vill förändra, och ingen är enkel:

  1. Det enklaste hade varit att ersätta plast med helt växtbaserade material. Det vore det bästa och det forskas mycket på detta, men i dagsläget finns inga reella lösningar som fungerar. När det en dag blir verklighet är det ett stort steg på rätt väg, eftersom dagens plast består av fossila material och har en väldigt lång nedbrytningstid.
  2. Använda komposterbar plast. Problemet är att de alternativa plaster som inte består av olja och kan komposteras, till exempel plaster baserade på mjölksyra eller stärkelse, än så länge har ett begränsat användningsområde som t ex tunna plastpåsar. Det finns även så kallade biologiskt nedbrytbara plaster, men de kräver industriell kompostering för att brytas ner – och bryts inte ner helt i naturen. Det tar väldigt lång tid, under vilken de är skräp, och slutar som så kallade mikroplaster – och vi vet ännu inte fullt ut hur de påverkar jordens organismer. Dessutom är hanteringen vid återvinning ett problem då dessa plaster inte kan blandas med vanlig oljebaserad plast.
  3. Arbeta med återvinningsbar plast är ett sätt att inte öka den totala mängden av plast som redan finns i samhället. Ju mer vi kan återanvända, desto mindre fossila råvaror krävs.

Återvunnen plast inte helt självklart

För våra produkter är i dagsläget det enda realistiska alternativet att arbeta med återvinningsbar plast. Våra produkter formsprutas idag hos vår partner Talent i Estland, och det har visat sig svårare än vi trott att få tillgång till de mängder och rätt kvalite av återvunnen plast som krävs.

Vi söker en bättre lösning

Idag arbetar vi med att försöka få tillgång till materialflöden från återvunnen plast, samtidigt som vi ser till att alla detaljer som inte kommer till användning, och alla produkter som returneras mals ner och blir till nya Mousetrappers. Jag önskar att vi hade kommit längre, men så ser verkligheten ut. Frågan är central för oss och jag lovar att så snart det blir möjligt att hitta ett hållbart material, så är ingen gladare än jag över att få prova det! Så länge försöker vi ställa om så snabbt det är möjligt till att helt och hållet använda återvunnen plast.

”Idag vill fler och fler arbeta med återvunnen plast, vilket är fantastiskt. Samtidigt ser vi att behovet av att få till bättre lösningar så att plast återvinns korrekt måste förenklas, för både konsumenter och industrin”, säger Roomet Soome, VD på Talent Plastics.

Anders Ehnbom, VD

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, eller har frågor? Tveka inte att kontakta mig. Jag kan inte svara på allt men jag kan svara så gott jag kan. Du når mig på [email protected], +46 76 949 70 44.