FAQ Delta

Här hittar du svaren på vanliga frågor om Delta.

+ Stavklicket har slutat fungera/blivit ovanligt trögt

Om stavklicket har slutat fungera eller beter sig konstigt kan det hjälpa att kalibrera staven.
Under handlovstödet finns det en liten knapp (se bild 1). Innan kalibrering, se till att staven är centrerad på din Delta, använd bilden med pilen som riktmärke (se bild 2). Tryck sedan ner den lilla knappen till den flashar vitt.

Nu är kalibreringen klar!

1.

2.

+ Några av Mousetrapperns knappar verkar sakna funktion.

För att kontrollera vilka funktioner som ligger på respektive knapp laddar man ned och installerar vår app på https://mousetrapper.com/software/.