Den 7 Januari 2021

Förändringsresan

Vi pratade med Gino Carciola på Miljömatematik, som sedan ett par år tillbaka leder oss i arbetet med att bli ett företag som tar hållbarhetsfrågan på allvar:

”Det är väldigt kul att få arbeta med Mousetrapper. Redan när vi startade samarbetet så tänkte man rätt i väldigt mycket. Man var beredd att leva upp till högt ställda hållbarhetskrav på produkterna man producerar – efter vad som idag är möjligt. Man vill agera istället för att reagera”, berättar Gino. ”Vi försöker vända på varje sten för att vad som är möjligt. Just nu pratar vi mycket hållbar ledning, som är en förutsättning för att lyckas. Ledningen måste ta ansvar för frågan – och det gäller ur både socialt, ekonomiskt som miljömässigt hållbarhetsperspektiv.”

”I arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi och ett ledningssystem, som kan leda det dagliga arbetet, så tittar vi på flera viktiga områden som Klimat, Resurser – både naturens och materiella – och Hållbar leveranskedja. Vi knyter det mot de globala målen i Agenda 2030”, säger Gino.

”Det är intressant att se hur frågan växer fram. Jag anser att hur liten aktör man än är, så kan man ha en massiv påverkan. Och Mousetrapper försöker verkligen dra sitt strå till stacken!”, avslutar Gino Carciola.

Anders Ehnbom, VD

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, eller har frågor? Tveka inte att kontakta mig. Jag kan inte svara på allt men jag kan svara så gott jag kan. Du når mig på [email protected], +46 76 949 70 44.