15 December

Greenwashing gillar vi – inte.
Men Science Based Targets initiative är bra!

Därför har vi nu publicerat våra klimatmål hos Science Based Target initiative.
Science Based Target initiative (SBTi) är ett samarbete mellan flera ideella organisationer; CDP, FNs Global Compact World resources Institute (WRI) samt World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi fungerar som en global oberoende part som validerar att företag når sina klimatmål genom att sätta vetenskapliga klimatmål i linje med Parisavtalet, dvs för att hålla uppvärmningen under 1,5° år 2050. Vilket är något som vi alla, företag som medborgare, måste hjälpas åt för att uppnå, och Mousetrapper vill ta ansvar för vår del.

Minska utsläppen med 42%

Målet är att, som du kan läsa om på deras hemsida, är att temperaturökningen inte skall överstiga 1,5°C . Det innebär vi skall minska utsläppen inom Scope 1 och Scope 2 med 42% till år 2030, i jämförelse med nivån 2020 – samt att mäta och reducera Scope 3-utsläppen.

SBTi är ett samarbete mellan flera ideella organisationer; CDP, FNs Global Compact World resources Institute (WRI) samt World Wide Fund for Nature (WWF).

Genom att skicka in sina klimatmål till Science Based Target initiative blir det svårare för företag att greenwasha sin verksamhet – om man uppfyller kraven synliggörs och utvärderas i deras öppna register. Vi hoppas att det blir många fler företag som väljer att göra detsamma.