Den 28 september 2021

Mousetrapper och den hållbara ledningen

Det som är intressant med Mousetrapper är att man har en långtgående ambition att, så länge världen behöver, producera ergonomiska tekniklösningar så hållbart man bara kan. Så börjar Gino Carciola som arbetar på MiljöMatematik och hjälper Mousetrapper att utvecklas i sitt hållbarhetsarbete.

Jag brukar säga att hållbarhet är inte ett tillstånd, det är en handling, och det är spännande att se hur den resan ser ut på Mousetrapper. Tillståndet vi befinner oss i, idag och imorgon, är resultatet av de handlingar, beslut och vägval vi gör varje dag. Här måste hållbar ledning vara drivkraften. Med en helhetssyn på hållbarhet integrerat i alla processer. När man lyssnar på de diskussioner som förs så hör jag i alla fall att det har blivit en del av samtalet i det dagliga arbetet. Och det är bra. Det krävs en djup förståelse, för att inse att det inte går att slå sig till ro och vara nöjd med det man uträttat – vi måste våga vara ifrågasättande. Det gäller att hitta en fin balans mellan vad som är möjligt idag och vad som krävs för att realisera företagets mission.

För att lyckas måste det finnas en kunskap och medvetenhet centralt, både om var man står idag och vad man vill åstadkomma. Den hållbara företagsledningen är avgörande, och det handlar inte bara om de som leder idag. Det finns ett antal parametrar som är relativt enkla att snabbt lösa, men  var står vi om om 20 år? Det är en mycket större fråga som påverkas av dagens beslut och målsättningar, säger Gino Carciola.