Kom igång med Lite

INSTALLATION
Anslut den medföljande kabeln i uttaget på vänster sida på din Mousetrapper, samt andra änden i datorns USB-port. När den installerats fungerar din Mousetrapper och dess knappar enligt bilden.

…

Grundläggande tips

PLACERING
Placera din Mousetrapper mellan dig och ditt tangentbord. Mellanslagstangenten på tangentbordet bör ligga rakt framför styrmattan, som det visas på bild 1. Har du ett lågt tangentbord fäller du ut tangentbordsunderlägget som finns under din Mousetrapper och lägger tangentbordet på den.

STÄNGA AV KLICKFUNKTIONEN I MATTAN
Om man önskar kan man stänga av klickfunktionen i mattan så att datorn inte reagerar när man klickar. För att göra detta kopplar du först ur USB-kabeln. Därefter håller du nere de två stora knapparna och kopplar in USB-kabeln igen. Nu är ändringen gjord. Lysdioden blinkar en kort stund för att bekräfta inställningen. För att sätta på funktionen igen upprepas proceduren.

Vill du spara denna information till senare?

Ladda ner Quickstart-guiden