Den 5 December 2020

Vad är hållbart – och vad är ohållbart? En resa vi inte vet var den slutar

Mousetrapper har under flera år brottats med frågan hur vi ska kunna bli ett hållbart företag. Som producent av tekniska produkter är det en utmaning, men nu har vi startat en process där vi ska genomlysa vad vi gör ur alla tänkbara perspektiv. Vi vill bli verkligt hållbara, vilket innebär att ta ett cirkulärt ansvar – dvs med enkla ord – vår verksamhet och våra produkter ska ha så liten negativ klimatpåverkan som möjligt. Vi har en Hållbarhetspolicy som grund, men nu vill vi komma vidare. Vårt mål är att utforma en hållbarhetsstrategi och ett ledningssystem som verkligen stöttar oss i arbetet och inte bara blir en certifiering som vi bockar av.

Resan startar precis nu

Vi vet vad vi vill, men vad är möjligt? Just nu tar vi hjälp av experter från Miljömatematik, för att hjälpa oss bena ut vår roll och vårt ansvar. Vi har haft några första möten under våren 2020, och har börjat med att försöka få en grundkunskap i frågorna som vi behöver besvara.

De första frågorna vi diskuterade var så basala som ”Vad är hållbart?”, och ”Vad är inte hållbart?”. Därifrån gick vi vidare till att diskutera vilka möjligheter och risker vi såg med att sätta igång ett seriöst hållbarhetsarbete.

Ju mer jag lär mig desto mindre vet jag

Nu har vi arbetat med grunderna en tid och jag inser hur mycket jag inte tänkt på eller förstått. Att uppnå vad jag drömmer om kommer inte att bli enkelt och vi får se vad som är möjligt. Men ambitionerna är höga och vi kommer göra vårt bästa. Jag vill att vi ska vara ett föredöme och något som vi kan vara stolta över.

Anders Ehnbom, VD

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, eller har frågor? Tveka inte att kontakta mig. Jag kan inte svara på allt men jag kan svara så gott jag kan. Du når mig på [email protected], +46 76 949 70 44.