Den 24 November 2020

Vi behöver en Hållbarhetsstrategi!

Ju mer vi har grävt för att förstå hur Mousetrapper ska bli ett hållbart företag, desto mer inser vi att vi behöver något som både vi och våra samarbetspartners kan förhålla oss till. Något som blir en vägvisare för att veta vad som behöver göras och vad som förväntas av oss.

Vi kontaktade Gino Carciola på Miljömatematik för att får en viktig första bit på plats, en Hållbarhetsstrategi, som nu är på plats – men den kommer kräva årliga revisioner för att vara ständigt aktuell.

”När företag tar sitt hållbarhetsarbete på allvar och behöver verktyg för att inte tappa fokus vart man är på väg och vad man vill uppnå, då är en hållbarhetsstrategi det kanske allra viktigaste hjälpmedlet.”, säger Gino Carciola, Miljömatematik.

Anders Ehnbom, VD

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, eller har frågor? Tveka inte att kontakta mig. Jag kan inte svara på allt men jag kan svara så gott jag kan. Du når mig på [email protected], +46 76 949 70 44.