Den 6 juli 2021

Vi kan inte själva lösa världsproblem, men vi kan göra vad vi kan.

Vi har som företag kommit en bit på väg och har gjort ett grundligt arbete så långt för att minska vår miljöpåverkan. Mycket av det vi behöver se över har vi redan åtgärdat, som att använda så kallade gröna transporter, återanvända emballage, solpaneler på fastigheten, återvinningsbara förpackningar mm. Andreas Kjällman som är ansvarig för Aftermarket & Logistics på Mousetrapper berättar om sina erfarenheter av Mousetrappers långsiktiga hållbarhetsarbete.

Sedan ganska många år har vi också tagit hem all produktion från Asien. Nu produceras det mesta i Stockholm och Estland, vilket har kortat transportbehoven avsevärt.

Det svåraste är att få insyn i distributörskedjan från Asien. Som liten producent är vi i händerna på de stora leverantörerna och det är i det närmaste omöjligt att i dagsläget ha kontroll på till exempel varje elektronikkomponent vi köper till våra kretskort.

Största miljövinsten är att göra grejer som håller länge

Bland det viktigaste vi kan göra för att minimera påverkan av våra produkter är att se till att de får ett långt liv. Genom att förlänga livscykeln så minskar vi både användningen av material och behovet av transporter.

För att lyckas med det måste vi hela tiden sträva efter att producera högkvalitativa produkter. Vi behöver, redan på designstadiet, se till att de konstrueras för att hålla, men även att de går att enkelt demontera för återanvändning när de en dag tar slut – och ta hänsyn till hur återvunnen plast påverkar produktionen.

Vi kan inte lösa allt

Under den senaste tiden har vi lagt mycket tid på riskanalyser och tittat på hur vi till exempel kan bidra till att lösa klimatkrisen och öka den biologiska mångfalden. Många av de stora frågorna är svåra att greppa som enskild producent, man känner sig väldigt liten. Men om vi gör vårt yttersta med det vi kan ta ansvar för så har vi i alla fall gjort så gott vi kunnat.

Och jag tycker det skulle vara spännande om vi, på något vis, i framtiden kunde omvandla ett problem till en lösning. Som att kunna ta hand om plasten i haven och använda den i nya produkter.

En annan sak som är på gång är att utveckla vårt renoveringserbjudande. Idag är det några större kunder som returnerar gamla Mousetrappers för genomgång och uppfräschning så att de kan användas ytterligare ett antal år. Det är något som är spännande att följa och se hur det kan utvecklas, avslutar Andreas Kjällman.